Kanalizační šachty

Budujete kanalizaci na chatě, v domácnosti či zemědělské usedlosti a chcete do ní investovat jednou a rozumně? Plastové kanalizační jímky usnadňují vzhledem ke své nízké hmotnosti a velké variabilitě výstavbu kanalizace a jsou stejně jako naše další produkty, například plastové jímky, přečerpávací šachty či ČOV, z kvalitních materiálů, které s Vámi vydrží řadu let.

Jejich další výhodou navíc je, že je možné použít plastové kanalizační jímky všude tam, kde je potřeba zajistit vodotěsnost. Tyto šachty jsou odolné proti ropným látkám, kyselinám a louhům, a tak Vaše kanalizace pošlape naprosto bez problémů.

V případě zájmu o kanalizační šacht a jímky nás kontaktujte.