Vodoměrné šachty

Vodoměrné šachty slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řádu mimo budovu všude tam, kde nelze vodoměr umístit přímo do budovy, nebo je-li vzdálenost budovy, do které vstupuje vodovodní přípojka, více než 10 m od hranice pozemku (nemovitosti). Šachta se umísťuje obvykle na neveřejném pozemku těsně u hranice s veřejným pozemkem.

Konstrukční řešení vodoměrné šachty

Výrobek splňuje základní požadavky dIe nařízení vlády č.163/02 sb. Šachta slouží k osazení hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru včetně dalšího manipulačního uzávěru s dostatečným manipulačním prostorem. Vodoměrná šachta je vyrobena z homogenních plastových polypropylénových desek (5-10mm) a svařená pomocí nejmodernější svařovací techniky jako uzavřená vodotěsná kruhová jímka. Standardně je šachta osazena plastovým žebříkem nebo stupačkami, prostupy pro vodovodní potrubí (DN32 – 63mm), plastovým poklopem. Odlišné umístění prostupů od standardu je potřeba konzultovat před zahájením výroby. Výrobce POOLPLAST zaručuje vodotěsnost šachty podle ČSN 750905.

Na přání Vám rádi zhotovíme vodoměrnou šachtu dle Vašich požadovaných rozměrů.

Osazení:

  • Vykopat jámu která bude mít o 30 cm větší průměr
  • Do jámy nalít řidký beton a na něj šachtu položit
  • Obsypat štěrkopískem nebo nejilovitou půdou
  • V případě výskytu spodní vody řádně obbetonovat

Ceník vodoměrných šachet

Celková výška (mm) Výška bez komínku (mm) Výška komínku (mm) Průměr (mm) Cena vč. DPH 15% Koupit
1 500 1 300 200 1 000 5 500 Kč koupit
1 500 1 300 200 1 200 7 000 Kč koupit
1 500 1 300 200 1 500 8 500 Kč koupit
1 700 1 400 300 1 500 11 500 Kč koupit
 

Vodoměrná šachta Vodoměrná šachta Vodoměrná šachta

 

V případě zájmu o vodoměrnou šachtu nás kontaktujte.