Zazimování bazénu a uvedení do provozu

Sled úkonu při zazimování a uvedením do provozu

Před zazimováním a prvním spuštěním bazénu po zimě je potřeba udělat několik kroků. Pečlivá příprava před zimou nám usnadní první spuštění bazénu na novou koupající sezónu. Tyto úkony jsou sepsány následně níže.

Uvedení bazénu do provozu

Před každým uvedením bazénu do provozu, ať už po zimě nebo po dlouhodobém odstavení je zapotřebí udělat několik následujících úkonu:

 • Vyčistíme bazén od vápenatých usazenin, sazí, prachu a různých organických nečistot
 • Napustíme bazén vodou do 2/3 skimmeru a uvedeme do provozu filtrační zařízení
 • zkontrolujeme hrubý filtr ve skimmeru a vlasový filtr před čerpadlem vyčistíme
 • vyzkoušíme vzduchotěsnost potrubí, zda jsou spoje řádně dotaženy, čerpadlo musí být plné vody
 • otevřeme trysky, skimmer, kulové ventily, 6-cestný ventil do polohy filtrace
 • Před filtrováním natočíme 6-cestný ventil do polohy zafiltrování a to vždy na max. dobu 1 minuty, až do té doby než zaplníme filtrační nádobu vodou.
 • Ze všeho nejdřív upravíme tvrdost vody.

Zazimování bazénu

 • Pečlivě vyčistíme bazén
 • Upravíme hodnoty Ph a Cl
 • Vyčistíme filtraci pomocí proplachu
 • Upustíme bazén 10 cm pod skimer a trysky
 • Vypustíme vodu ve všech zřízení, a pokud možno také z potrubí, ve filtrační šachtě (strojovně)
 • Profoukneme vodu z potrubí
 • Vyčistíme filtry (hrubý filtr u skimeru a vlasový filtr před čerpadlem)
 • Našroubujeme zátky do trysek a tubus do skimeru
 • Uzavřeme všechny ventily včetně 6-cestného
 • Vyšroubujeme manometr z 6-ti-cestného ventilu a schováme jej před mrazem
 • Gumové kroužky ošetříme silikonovým olejem
 • Do vody nalijeme zazimovací roztok
 • Do bazénu dáme plováky po celé délce
 • Vypneme elektrický přívod

No Comments Yet.

Leave Your Reply