Pravidelná kontrola vody

Po první úpravě vody je potřeba zjistit, zda je kvalita vody dostačující k dalšímu ošetření běžnou chemií. Stav vody zjišťujeme pomocí testeru či laboratorní zkoušky, kterou si lze nechat provést.

Hodnota pH

Hodnota pH ve vodě je velmi důležitá. Hodnota pH ovlivňuje účinnost a spotřebu všech přípravku na úpravu vody. Ideální hodnota pro bazén je 7,0-7,5 na stupnici 1-14. Hodnotu pH měříme až po několika hodinách po napuštění bazénu. Je to z důvodu, že voda obsahuje těkavé látky (např.: oxid uhličitý), které se postupem uvolňují. Nižší hodnoty charakterizují přibývající kyselost a vyšší hodnoty charakterizují přibývající zásaditost vody.

Při nižších hodnotách hrozí koroze kovových části a to i nerezové oceli. Urychlí se blednutí stěn bazénu a navíc se tvoří sloučeniny chlóru a dusíku, což způsobuje dráždění očí a sliznice. Při vyšších hodnotách je zhoršen účinek dezinfekčních schopnosti chlóru. Tzn. Že s rostoucí hodnotou pH obsah chlóru ve formě HOCl značně klesá. Vznikají sraženiny (vápna, chlóru, železa, manganu a hořčíků) a dochází ke zkalení vody.

Hodnotu vody udržujeme v rozmezí 7,0-7,5. Při vyšších hodnotách nasypeme substrát pH- a při nižších hodnotách nasypeme pH+. Substrát pH nasypeme dle návodu přímo do skimeru za chodu filtrace.

Parametr ovlivňující pH- celková alkalita (CA)

Neustále kolísající hodnota pH?
Nelze snížit hodnotu ph?

Hodnota pH je ovlivněna také jiným parametrem a to hodnotou alkality. Na tomto parametru závisí, zda bude hodnota pH stabilní nebo zda bude kolísat. Alkalita je také nazývána kyselinová neutralizační kapacita, tzn.: čím větší hodnota CA, tím má voda větší schopnost neutralizovat (dezinfekční prostředky a chemii), jež se přilijí do vody. CA by se měla pohybovat 80-120 mg/l ve formě CACO3. Nízká hodnota CA značí výkyvy pH. Hodnota pH neustále kolísá a nedaří se jí udržet. Nízkou CA má většinou voda z povrchových zdrojů. Vysoká hodnota CA nám zapříčiňuje vyšší pH, které se nám nedaří snížit ani vysokým množství přidaní substrátu pH-. Vysokou alkalitu má většinou voda ze studní a vrtů. Celkovou hodnotu alkality můžeme změřit testerem 5v1, který měří koncentraci volného chlóru, pH, kyselinu kyanidovou, vápenatou tvrdost a celkovou alkalitu. Alkalická voda (vysoká CA) bývá často mylně spojována s tvrdosti vody. Alkalická voda může být velmi měkká, ale nemůže být kyselá. Naopak velmi tvrdá voda může mít vysokou CA a tím i výkyvy hodnoty pH.

Úprava alkality:

Zvýšení alkality je poměrně snadné. Pokud chceme zvýšit CA je nutné do vody přidat hydrogenuhličitanové anionty. A to přípravkem na zvýšení alkality, který je běžně dostupný.

Snížení alkality už není, tak snadné. Nejdřív je nutné ve vodě spotřebovat a zneutralizovat přítomné hydrogenuhličitanové anionty a teprve poté se začne měnit hodnota pH. V praxi jako osvědčený způsob na snížení pH se jeví HCl- kyselinou uhličitou.

Hodnota chlóru

Dávkování a množství chlóru závisí na teplotě, hodnotě ph, a samozřejmě velikosti bazénu. Při extrémních teplotách v letních dnech se doporučuje dávkovat chlór na večer, kvůli jeho 100% využití.

Hodnotu zbytkového chlóru pravidelně kontrolujeme min. 2x týdně. Ideální hodnota je označena na “testeru“ mezi 0.6-1.5. Pokud je hodnota nižší než 0.8 přisypeme dle návodu přímo do skimeru za chodu filtrace Cl+. Pokud je hodnota vyšší než 1.5 vypustíme část bazénu a přilijeme novou vodu. Dále vyčkáme, až se hodnota ustáli. V hodnotách Cl nad 2.0 se nedoporučuje koupání.

U chlóru dále kontrolujeme hodnotu kyseliny kyanidové, kterou změříme příslušným testrem. Ideální hodnota je 20-25 mg/l. Pokud je této hodnoty málo účinnost chlóru se snižuje, Dochází k vyprchávání chlóru z bazénové vody. Zvýšením této hodnoty docílíme aplikaci přípravku Chlór Stabil, Snížením této hodnoty docílíme odpuštěním části bazénu.

Další veličinu, kterou je potřeba pečlivě sledovat vázaný chlór. Ten dochází vázáním chlóru na organické sloučeniny. Nejčastější formy jsou tzv. chloraminy. Ty nejčastěji způsobují typický bazénový zápach. Hygienický limit je 0,3 mg/litr. Nejčastější formou snížení vázaného chlóru je superchlorace pomocí chloranu vápenatého. Při jeho aplikaci dojde k přechodnému zvýšení volného chlóru až 10x, ale zároveň dojde ke snížení vázaného chlóru.

Správné pH a Cl, přesto voda mírně zakalená

Pokud je stále patrné zakalení a nepatrné vznášející-se částečky je vodu potřeba vyvločkovat. Doporučujeme tento přípravek aplikovat 2x měsíčně.

Vločkování / flokulace /

Vločkováním lze přivést kaly, kolující látky a též z části rozpuštěné látky obsažené ve vodě bazénů na filtrovatelnou formu. Zákaly vody v bazénu mohou vzniknout z různých příčin. Například se vytvoří nerozpustné mikroskopické částečky uhličitanu vápenatého, které nezachytí žádný dostupný filtr. Obtížně filtrovatelné jsou i drobné částice tuků a bílkovin. Zdrojem jsou opalovací oleje, kožní tuk z potu těla, kosmetické přípravky i tuky z vlasů. Na uklidněné hladině bazénu se usazují jako mastnota, ale prudkými pohyby koupajících se a průchodem čerpadly snadno dispergují do jemných zákalů. Další zákaly jsou tvořeny koloidně rozptýlenými jíly, barvivy, nebo organickými sloučeninami. Jemné suspendované a koloidální znečištění, jakož i část bakterií jsou pomocí vločkovacích prostředků vázány do formy objemných částic s vločkovou strukturou / vloček /, odděleny a zachyceny ve filtru. Pro optimální vločkování je třeba nastavit pH na 7.6. Předávkování vločkovacího prostředku se pozná podle šedého až modrého kalného závoje.

Tvrdost vody

Další důležitá hodnota, kterou je zapotřebí sledovat je tvrdost vody. Tuto hodnotu se můžete dozvědět od společnosti dodávající vodu. Pokud použijete studniční vodu, její tvrdost můžete zjistit přístupnými kapkovými testery. Hodnota tvrdosti bazénové vody nesmí být vyšší než 18°N. Tvrdost vody pravidelně kontrolujeme nejméně jednou za měsíc. Důležité je však před prvním zachorováním upravit tvrdost vody.

Pokud budeme chlorovat tvrdou vodu, vysráží se železnaté soli, co obsahuje voda a výsledkem bude, až skoro hnědá voda přes kterou není vidět, skoro až na dno. Následně vodu můžeme zkusit upravit přípravkem proti železu. Pokud vodu přesto neupravíme, doporučujeme vyzkoušet přípravek proti tvrdosti. Pokud však ani nezabere tento přípravek, nezbývá nic jiného než vypustit bazén a napustit novou vodu.

 

Názorná tabulka

Hodnota Ideální stav Nápravná opatření Tester Kontrola
Ph 7,1-7,5 Snížení- přidat substrát pH-

Zvýšení - přidat substrát pH+

Tester aqua Cheb 1-2x týdně
KYS. KYANUROVÁ 20-25 mg/l Snížení- dopustit novou vody

Zvýšení-  přidání Chlor stabil

Tester 5v1 1-2x týdně
ŽELEZON MANGAN

MĚĎ

0,1 mg/l Přípravek ke stabilizování tvrdosti Tester 5v1 1-2x měsíčně
VOLNÝ CHLÓR

NEBO

AKTIVNÍ KYSLÍK

 

VÁZANÝ CHLÓR

0,3-1,5 mg/l

8-15 mg/l

 

Do 0,3 mg/l

Snížení- dopustit novou vodou. Zvýšení- přidat Cl+.

 

Snížení- dopustit novou vodou. Zvýšení- přidat kys. dezinfekci.

 

Snížení vázaného chlóru docílíme aplikaci Superchlorace.

Tester aqua Cheb

 

 

 

 

 

Tester DPD 3

1-2x týdně
ŘASY Dle vzhledu Šokové opatření- chlór šok nebo kyslík šok. Prevence- přípravek proti řasám Dle vlastního uvážení  
VÁPNIKOVÁ

TVRDOST

8-15 ºN Přípravek na stabilizování tvrdosti.

-snížení-

Tester 5v1 1-2x měsíčně
ALKALITA 80-120 mg/l Tester aqua Cheb 1-2x měsíčně

 

No Comments Yet.

Leave Your Reply