Bezchlórová úprava vody

Hlavní výhodou bezchlórové úpravy vody je, že voda následně nejde cítit po chlóru, nedráždí oči ani sliznici. Nevýhodou pořízení této technologie jsou vysoké pořizovací náklady a potřeba dodávat chlorové tablety.

UV lampa

UV lampy začínají být při úpravě vody poměrně populární. Jsou vhodným doplněním ke chlóru, neboť eliminuji nežádoucí účinky chlorace- zápach po chlóru, dráždění oči a sliznice. UV záření usmrcuje mikroorganismy, také dokonce jako jediná technologie zničí vázaný chlór. Chrání vás před patogenními organismy a dodává vodě čirost a svěžest. Jako samostatný komponent nestačí nutno přidávat chlór do bazénu. Je důležité být při volbě UV lampy obezřetný a zvolit výkonnou UV lampu na množství vody.

Ionizátor

Tato technologie pracuje na principu elektrického rozpuštění iontu kovů mědi a stříbra. Měď působí proti řasám a stříbro proti bakteriím. Má vynikající reziduální funkci, tzn., že jeho následný účinek přetrvává.

Solonizační zařízení

Toto zařízení využívá dezinfekční účinky slaného roztoku NaCl. Solonizační zařízení jsou diskutabilním bezchlórovou technologii. Princip spočívá v elektrolýze slané vody. Během elektrolýzy dochází ke vzniku plynného chlóru, který je okamžitě rozpuštěn ve vodě a vznikne kyselina chlorná. Během elektrolýzy vznikají další sanitační látky, jako je ozón a kyslík. Toto zařízení je jedno z nejefektivnějších na českém trhu. Při správném dávkování a výběru soli: je voda příjemná a nepoškozující pokožku, má množství hojivých a dermatologických účinku soli, nemá chlórový zápach, nedráždí sliznici a lze otevřít oči bez pocitu štípání. Není třeba žádné ruční dávkování chemie, jako je například chlór.

Péče: Solonizačnímu zařízení je nutné věnovat určitou pozornost. Zejména pravidelně kontrolujeme celu, zda se nezanáší vodním kamenem. Na přítomnost vodního kamene nás upozorní bílé nánosy na elektrodách, které jsou jinak šedé barvy. V takovémto případě je nutné celu vyčistit kyselinou chlorovodíkovou nebo kyselinou sírovou. Pokud se přítomnost vodního kamene opakuje častěji je nutné snížit tvrdost vody.

Solonizační jednotky neobsahují sondu, která měří hodnotu Cl, tak zákazník kalibruje výkon solonizátorů sám. Před solonizační zařízení se dá však připojit just regulátor. Toto zařízení měří chlór a podle toho řídí solonizační jednotku.

 

Moderní trendy:

Ozonizace

Použití ozonizace je nepřekonatelné pro její velmi silný oxidační i dezinfekční účinek. Ozon je pro vše žijící organismy ve vodě opravdová smrtící zbraň. Vše co se dostane do styku s ozonem zhyne a zároveň zoxiduje. Potíž ovšem nastane, pokud se budeme zajímat o reziduální účinek tohoto způsobu ošetření vody. Ozon je tak extrémně reaktivní, jeho trvající účinek je prakticky nulový. Tento fakt znemožňuje samostatné použití ozonu jako dezinfekčního prostředku. Proto se tento způsob dezinfekce vždy používá v kombinaci s chlorem. Tato kombinace přináší řadu výhod. Ozon svým silným oxidačním účinkem likviduje organické nečistoty, ze kterých vzniká vázaný chlor, a navíc rozkládá již vzniklý vázaný chlor! Následně dávkovaný chlor již nemůže ve větší míře zreagovat na vázaný a  je vlastně do vody přidáván pouze pro jeho funkci trvající dezinfekce. Vzhledem k tomu, že Vyhláška č. 135/2004 Sb. uvádí limitní koncentraci ozonu v bazénové vodě 0,05 mg/l, je nezbytné, aby za ozonizačním stupněm byl v technologii úpravny bazénové vody zařazen filtr s aktivním uhlím. Tento filtr plní dvě funkce: likviduje zbytkový ozon, a také zachytává zbytky organických nečistot. Takže ozoninazace je super, ale bez chloru nepoužitelná.


 

No Comments Yet.

Leave Your Reply