Úprava vody ihned po napuštění nebo po zimě

Praktický sled úkonu pro uvedení zařízení do provozu po zimě je sepsán níže. Tato část uvádí doporučený postup úpravy vody bazénovou chemii ihned po napuštění vody. Tento postup je doporučen také pro majitelé bazénu, jejichž bazén je vybaven technologiemi na úpravu vody (UV lama, solonizační jednotky, ionizátor…).

Nejdříve zapneme filtrační zařízení, proto aby voda cirkulovala v bazénu. Jako první hodnotu, kterou zkontrolujeme a upravíme je pH vody. Jak jsme uvedli výše, tuto hodnotu nebudeme měřit hned po napuštění ale cca min. 4 hodiny po napuštění. Jelikož z vody musí vyprchat těkavé látky, které ovlivňují pH. Následně přidáme první chemii na úpravu vody a to je stabilizátor tvrdosti. Jedná z častých problému, co se stává s vodou ze studny je, že se nejprve zachlóruje bez úpravy tvrdosti. Tvrdá voda plna minerálu, železa, manganu, mědí a atd… se po prvním chlórování zakalí a zbarví většinou do hněda. Pokud se tak stane použijte přípravek na snížení tvrdosti. Ten jej vysráží a filtrace je následně zachytí. Po-té je nutné provést proplach filtrace.  Následně po cca 3 hodinách doporučujeme použít přípravek na stabilizování chlóru. Po jeho rozpuštění ve vodě můžeme přejít na první chlórování. Důležité je pokud po 24 hodinách klesne chlór pod 0,3 mg/l  je nutné provést znovu zachorování. Pokud se jedná o kyslíkovou dezinfekci postupujeme stejně nejprve se zkontroluje a upraví pH s tvrdost vody. Následně namísto chlór Stabil přidáme iniciační dávku kyslíkového šoku. Pokud následně bude po 24 hodinách bude hodnota aktivního kyslíku nižší než 8ml/l  budeme opakovat dávkování, až následující den bude hodnota mezi 8-15 ml/l.  Další den přidáme poslední dávku kyslíkového šoku, na který přidáme také patřičnou dávku aktivního kyslíku. Tato dezinfekce by nám měla vystačit na 1 měsíc. Množství aktivního kyslíku měříme kyslíkovým testem. Pokud se voda zkalí a zbarví do 24 hodin po první dávce kyslíkového šoku, jedná se opět o problém tvrdosti vody. Následně použijeme přípravek na snížení tvrdosti a vyfiltrujeme bazén. Hlavně nezapomene provést důkladný proplach filtrace.

No Comments Yet.

Leave Your Reply