Péče o vodu

Kromě čištění mechanických nečistot je potřeba hlídat hodnoty, které jsou popsány níže a dodržovat rady, které vám umožní se koupat v hygienicky nezávadné vodě.

Pro úpravu vody můžete volit poloautomatické a automatické technologie nebo dezinfekci. A to na bázi chlóru či bezchlórovou technologii/dezinfekci.

Před prvním použitím je důležité se rozhodnout, jaký způsob úpravy vody zvolíte, zda na bázi chlóru či bezchlórovou úpravu.

Chlór je nejúčinnějším a nejjednodušší metoda pro úpravu vody. Chlór spojuje dezinfekční a oxidační účinek s reziduálním charakterem. Pokud jste zvolili bezchlórovou technologii (UV lampa, ionizátor), tak i přesto je důležité (pravidelně aplikovat chlór) kontrolovat stav volného chlóru a pravidelně jej upravovat do doporučených hodnot. Může se také stát během teplých dnů, že bude potřeba doplňovat chlór (chlór se správně nemá dodávat k solmizačním jednotká, stačí, když se nechá déle puštěná filtrace a do vody se nasype stabilizátor chlóru) i k solonizačnímu zařízení. Chlór je levnější a jeho aplikování je snadnější. Chlór obecně dráždí sliznici a oči a někdo může být na jeho negativní účinky citlivější. Tyto negativní účinky můžete eliminovat pořízením UV lampy, která jako jediná z bazénových technologií odbourává vázaný chlór.

Pro bezchlórovou dezinfekci můžeme doporučit přípravky, jež jsou popsány v produktovém katalogu.

No Comments Yet.

Leave Your Reply