Výběr bazénové technologie

Pro splnění přání čisté vody je důležité být obezřetný při volbě bazénové technologie a následně její technologie dezinfekce. Úpravu bazénové vody můžeme rozdělit na bezchlórovou a úpravu vody na bázi chlorů. Úpravu vody provádíme manuálním, poloautomatickým a automatickým režimem (zařízením) . Nejdůležitější pro čistý a zdravotně nezávadný bazén je recirkulační zařízení.

Filtrace

Při volbě filtračního zařízení je rozhodující její kapacita (objem filtrační nádoby m3). Kapacitu volíme podle objemu bazénu tak, aby se voda v bazénu přefiltrovala minimálně 1x za 3-4 hodin. Vhodné je však vodu přefiltrovat 3x za celý den. Průměrná filtrační doba za den během sezóny je cca 8-10 hodin.

Nejběžnější náplní filtrace je speciálně čistý křemičitý písek. Jelikož v době, kdy neběží filtrace, voda v nádobě nerecirkuluje, je písek vhodným místem, kde se voda kazí. Proto naše firma PoolPlast začala využívat jako náplň do filtrační nádoby Zeolit.

Zeolit (jinak také nazývaný "prvohorní kámen") je minerál vulkanického původu. Jedinečnost spočívá v tom, že prostorové uspořádání atomů zeolitu vytváří kanálky a dutiny konstantních rozměrů, v nichž se mohou zachytávat látky tuhého, kapalného a plynného skupenství. Tento mikroporézní materiál ve svých pórech zadržuje od dob svého vzniku ionty sodíku a chloru. Ty jsou ve vodném prostředí schopny na sebe „absorbovat“ další ionty, čehož využíváme například právě ve filtračním procesu. Zeolit neslouží pouze pro zachycení mechanickým nečistot (viditelné nečistoty v bazénu) jako například písek, ale užívá hned tři mechanismy čištění.

 • Prvním mechanismem je zachycení fyzických nečistot (viditelné nečistoty v bazénu - podobně jako písek).
 • Druhým mechanismem je absorbce znečisťujících látek díky extrémně velké plochy minerálu.
 • Třetím mechanismem je chemické očištění vody - zeolit obsahuje uvnitř své struktůry ionty vápníku, magnézia a sodíku které je schopen vyměnit za polutanty jako je amoniak který je velmi často přítomen ve vodě. Dále ma zeolit schopnost absorbovat celou řadu molekul organických nečistot, které jsou také přítomné ve vodě. Kvůli lepším filtračním vlastnostem písku naše firma začala využívat jako náplň do filtrací zeolit.

Jak funguje filtrace?

Znečištěná voda z bazénu prochází filtrační nádobou od shora dolů. Nečistoty jsou zachyceny náplní filtrační nádoby a očištěná voda posléze proudí zpět do bazénu. S usazováním nečistot pravidelně stoupá tlak (tím i odpor v potrubí) v nádobě, který je nutný pravidelně kontrolovat. S pomocí 6-ti-cestného ventilu písek/zeolit pravidelně proplachujeme. Při této fázi 6-ti cestného ventilu voda postupuje odspoda nahoru a znečištěná voda (to co filtrace zachytila) pak odtéká mimo bazén. Písková filtrace při použití písku o zrnitosti 0,4 – 0,8 mm (doporučená zrnitost) zachytí nečistoty větší než 40 – 50 mikronů.

Péče o filtraci

Co na filtraci pravidelně kontrolovat?

 • první hrubý filtr ve skimmeru vyčistíme
 • vlasový filtr před čerpadlem vyčistíme
 • zkontrolujeme vzduchotěsnost potrubí a zda jsou spoje řádně dotaženy
 • přesvědčíme se, jestli je čerpadlo plné vody, kulové ventily (trysky,gule,skimmer)
 • otevřeme do plna 6-ti cestný ventil do polohy Filtrace
 • kontrola tlaku ve filtrační nádobě- proplach (doporučujeme od počátku červené zóny)

Pročištění filtrační nádoby (Proplach):

Znečištěná voda z bazénu prochází filtrační nádobou od shora dolů. Nečistoty jsou zachyceny náplní filtrační nádoby a očištěná voda posléze proudí zpět do bazénu. S usazováním nečistot pravidelně stoupá tlak (tím i odpor v potrubí) v nádobě, který je nutný pravidelně kontrolovat. S pomocí 6-ti-cestného ventilu písek/zodiak pravidelně proplachujeme (od 15 PSi). Při této fázi 6-ti cestného ventilu voda postupuje odspoda nahoru a znečištěná voda (to co filtrace zachytila) pak odtéká mimo bazén. Proplach provádíme pravidelně dle potřeby. V koupající sezoně proplach provádíme minimálně jednou za měsíc.

Polohy 6-ti cestného ventilu

 • FILTRACEvoda z bazénu prochází filtrační náplní od shora dolů a očištěná voda se vrací zpátky do bazénu tryskami.
 • ODPADvypouštění bazénu pomocí čerpadla, používá se též při luxování silně znečištěného dna, voda se odčerpává mimo bazén nebo do kanalizace.
 • UZAVŘENÍuzavření filtrace.
 • PROPLACH (=„ZPĚTNÉ PRANÍ“, „PRANÍ“): používá se při znečištění písku, voda prochází odspoda nahoru filtrační náplní a nečistoty odchází mimo bazén po poloze PRANÍ musí následovat poloha DOPÍRÁNÍ (=„ZAFILTROVÁNÍ“)
 • RECIRKULACEvoda z bazénu pouze cirkuluje / mimo filtrační nádobu /, používá se např. při míchání chemie
 • ZAFILTROVÁNÍ (=„DOPÍRÁNÍ“, „VYPLÁCHNUTÍ FILTRU“): používá se VŽDY ! po poloze PRANÍ (=„PROPLACH“), voda prochází filtrační náplní od shora dolů usazuje písek a odtéká mimo bazén / kanalizace /

UPOZORNĚNÍ!!!: při každé manipulaci se 6-ti cestným ventilem musí být filtrační jednotka vypnuta. Při nedodržení hrozí poškození 6-ti cestného ventilu!

No Comments Yet.

Leave Your Reply